Nieuwe features versterken Linkedin Campaign Manager

Social Advertising
B2B
Lead Generation, Reach, Brand Awareness
LinkedIn_features_Grava

Sinds LinkedIn in 2016 door Microsoft werd gekocht, zet het zakelijk sociaal netwerk nog explicieter in op haar unieke missie: professionals uit de hele wereld met elkaar verbinden. Om dat te bereiken, werd flink geïnvesteerd in nieuwe ontwikkelingen en optimalisaties, en dat leverde ondertussen een pak nieuwe features op.

FairEtail zet al jaren Carousel advertenties in op Facebook en Instagram. Dat kan ondertussen ook op LinkedIn en levert ook daar een meerwaarde: het laat je brand of bedrijf toe om op een andere manier de aandacht van (potentiële) klanten of relaties te trekken. Een carrousel maakt het mogelijk om 10 verschillende advertenties na elkaar te tonen door er simpelweg over te swipen. Dat biedt meer ruimte voor content en betere kansen voor promotie, bijvoorbeeld door het tonen van meerdere producten, de weergave van een tijdlijn of de inzet van storytelling. Cijfers over de concrete impact zijn er nog niet, maar we ervaren alvast een hoger engagement en doorklikpercentage.

Carousel ads op LinkedIn

Een andere verandering zijn video-advertenties. Ze starten automatisch, in eerste instantie wel zonder geluid. Daarmee haakt LinkedIn aan bij een populaire trend binnen de sociale netwerken.

Ook op vlak van targeting zet LinkedIn een stap vooruit. Binnen de Campaign Manager is het voortaan, net als bij Facebook, mogelijk om onder de vorm van matched audiences op je eigen database te targeten. Dat is belangrijk voor het optimaliseren en het matchen van je eigen data met het juiste publiek of de juiste klant. Op basis van e-mailadressen kan worden geconnecteerd met het juiste profiel op LinkedIn. Ook retargeting van websitebezoekers - een audience dat wordt opgebouwd op basis van bezochte url’s - is mogelijk.

LinkedIn ads targeting

Fairetail werkt bij targeting op Facebook al geruime tijd met look-a-like-audiences. Zo kan je heel gericht vergelijkbare doelgroepen bereiken. Het gaat om mensen die erg op jouw klanten lijken of met wie je al eerder in interactie was. Je bereikt ze snel en efficiënt, een duidelijke meerwaarde dus. Ook Google heeft met ‘similar audiences’ die optie en sinds 2019 kan er ook volop in LinkedIn mee worden geëxperimenteerd.

 

Alsmaar beter

Advertising in LinkedIn wordt alsmaar beter. Een belangrijke recente vernieuwing is bijvoorbeeld ook de interest-targeting optie. Ze biedt, net zoals bij Facebook, de kans om je naar mensen met bepaalde interesses te richten en verhoogt op die manier de relevantie van de getoonde ads voor je doelpubliek.

En dan is er nog de interface, ook die kreeg een nieuw jasje. Behalve de nieuwe look leverde dat op sommige vlakken ook een efficiëntere aanpak op om campagnedata op te halen.

Voor de komende maanden worden nog interessante updates aangekondigd. Zo wordt er nog dit jaar een manager-account beschikbaar gesteld voor bureaus en grotere bedrijven, vergelijkbaar met een MCC bij Google Ads of de Facebook Business Manager. Wij bij Fairetail kijken daar alvast naar uit. En verder op het jaar verwachten we nog twee nieuwe releases:

  • Conversational ads
  • Multi-touch attribution modelling

Onze Nederlandse collega’s van Marketingfacts verzamelden cijfers waaruit blijkt dat LinkedIn erg goed scoort op het vlak van digitaal vertrouwen. Tel daar de voortdurende ambitie om te optimaliseren bij, en je komt uit bij een beresterke tool.

Ja, we zijn best wel enthousiast over de nieuwe features, maar we blijven tegelijk ook kritisch. Er zijn immers ook nog wel verbetermogelijkheden. Zo zouden we graag inzicht hebben in het unieke bereik van campagnes en in de frequentie. Vandaag kunnen we alleen het aantal behaalde impressies evalueren. Dat kan veel beter!

De algemene verwachting is hoe dan ook dat LinkedIn verder blijft evolueren in de richting van de huidige Facebook Ads Manager. Daar zijn nog wel een paar stappen voor te zetten. Wij blijven het alvast voor je opvolgen.

Jouw bedrijf, diensten of producten promoten via LinkedIn? Neem contact op en we helpen je graag verder.

Volgend artikel

Pinterest Advertising kan voortaan ook in België

Social Advertising • 23 april